Szwajcaria Połczyńska

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Obszar pomiędzy Połczynem-Zdrojem, a Czaplinkiem jest jednym z najbardziej malowniczych miejsc na terenie całego Pomorza. Nazywany Szwajcarią Połczyńską lub Doliną Pięciu Jezior (Krzywe, Krąg, Długie, Głębokie i Małe),jest również początkiem rzeki Drawy.

Obecnie, z uwagi na wartości krajobrazowe i przyrodnicze, obszar ten został objęty ochroną w granicach rezerwatu krajobrazowego "Dolina Pięciu Jezior".

Na terenie powiatu prowadzi też rowerowy Szlak Szwajcarii Połczyńskiej, o długości 34 kilometrów, prowadzący przez piękne tereny Pojezierza Drawskiego.

Mini przewodnik

Dolina Pięciu Jezior, do której zaliczają się Długie, Małe, Głębokie, Krzywe oraz Krąg, to szczególnie cenny obszar. Jego niewątpliwe walory przyrodnicze i krajobrazowe miały decydujący wpływ na utworzenie rezerwatu. Malownicza Szwajcaria Połczyńska cieszy się wśród turystów w pełni zasłużoną popularnością - przebiegają tędy piękne szlaki rowerowe i kajakowe.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja