Porozumienie publiczno-prywatne na rzecz poprawy jakości wody dostarczanej przez wodociągi

  • Połczyn-Zdrój
  • Blog
  • Porozumienie publiczno-prywatne na rzecz poprawy jakości wody dostarczanej przez wodociągi

Informacja prasowa

Warszawa, 14 marca 2018 r.


Żywiec Zdrój dla gminy Mirosławiec

Porozumienie publiczno-prywatne na rzecz poprawy jakości wody dostarczanej przez wodociągi


Dzięki zaangażowaniu sektora publicznego i prywatnego, rozpoczęto prace nad modernizacją oraz rozbudową infrastruktury wodnej w Mirosławcu. Inwestycja ma służyć poprawie jakości wody dostarczanej mieszkańcom przez wodociągi i została sfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, gminy Mirosławiec oraz firmy Żywiec Zdrój S.A.


Zaangażowanie Żywiec Zdrój S.A. w projekt to kolejna inicjatywa podjęta w ramach programu „Dobry Sąsiad”, zgodnie z którym firma wspiera rozwój miejscowości, gdzie znajdują się fabryki producenta. W Mirosławcu firma przekaże 100 tys. złotych w ramach dofinansowania inwestycji, co stanowi większość środków niezbędnych do uruchomienia finansowania. Zaangażowanie Żywiec Zdrój ma też charakter merytoryczny – firma wspiera gminę wiedzą techniczną i doświadczeniem w pracy przy lokalizacji, zabezpieczeniach oraz zrównoważonym użytkowaniu ujęć wody.


Jakość wody

Modernizacja ujęcia wody i rozbudowa jej infrastruktury wynikają z konieczności poprawy jakości wody dostarczanej mieszkańcom przez wodociągi.

Czujemy się odpowiedzialni za miejsce, w którym działamy. Odpowiedzialność ta przekłada się na realne działania na rzecz rozwoju tego obszaru. – mówi Andrzej Pawlukiewicz, dyrektor zakładu Żywiec Zdrój S.A. w Mirosławcu – Inwestycja w jakość wody, która trafia do mieszkańców, to właśnie przykład takich działań.

Projekt modernizacji stacji wodociągowej w Mirosławcu uzyskał dofinansowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Pozostałe środki pochodzą z budżetu gminy Mirosławiec i od Żywiec Zdrój S.A. Poza zapewnieniem środków na realizację inwestycji, firma zagwarantowała również dostęp do wiedzy specjalistów oraz wsparcie techniczne przy inwestycji. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł około 1,9 mln złotych.

Prace remontowe rozpoczęły się w styczniu 2018 roku i planowane są do czerwca tego samego roku.


Dobry sąsiad

Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody w Mirosławcu to jeden z elementów programu „Dobry Sąsiad”. Stworzony przez Żywiec Zdrój program, wynika ze strategii zrównoważonego rozwoju firmy. Zgodnie z nią, czerpiąc ze źródeł, Żywiec Zdrój ze szczególną troską dba o dobro natury i okolic, z których pochodzi. W odpowiedzi na potrzeby lokalnych społeczności, firma współpracuje z organizacjami pozarządowymi, władzami gminnymi i powiatowymi z terenów, gdzie znajdują się zakłady producenta. Celem programu jest wspieranie oraz pomoc mieszkańcom, a także angażowanie się w rozwiązywanie istotnych problemów z punktu widzenia lokalnej społeczności.


Więcej informacji udziela:

Martyna Węgrzyn

Rzecznik Prasowy Żywiec Zdrój S.A.

+48 509 058 025 / martyna.wegrzyn@DANONE.com


O firmie

Żywiec Zdrój to największy producent na rynku napojów bezalkoholowych* i najbardziej odpowiedzialna społecznie firma w Polsce**. Żywiec Zdrój ze szczególną troską dba o środowisko naturalne i zachęca ludzi, by pili zdrowiej. Misja firmy widoczna jest we wszystkich obszarach działalności, od tworzenia produktu, doboru dostawców, po programy edukacyjne i ekologiczne. Najbardziej znane to „Po stronie natury” i „Mamo, tato, wolę wodę”, których celem jest uwrażliwienie na potrzeby natury i ochrona zasobów wodnych w Polsce oraz kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych. Firma Żywiec Zdrój S.A. powstała w 1992 roku na terenie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, dziś zatrudnia ponad 550 pracowników w sześciu lokalizacjach w Polsce i posiada najbardziej rozpoznawalną markę wodną w kraju***.

Woda Żywiec Zdrój butelkowana jest w takiej postaci, jaką stworzyła ją natura, a jej jakość i bezpieczeństwo wydobycia traktowane są przez firmę priorytetowo. Dzięki temu, niegazowana woda źródlana Żywiec Zdrój, czerpana z terenów położonych w otulinie Żywieckiego Parku Krajobrazowego, polecana jest dla tak wrażliwych grup, jak niemowlęta i dzieci oraz kobiety w ciąży i karmiące piersią, co potwierdzają eksperci Instytutu Matki i Dziecka.


*10,4% na podstawie: Żywiec Zdrój za Nielsen - Panel Handlu Detalicznego, Cała Polska (jako suma rynków: Hipermarkety, Supermarkety, Dyskonty, Sklepy spożywcze - Duże, Średnie, Małe, Sieci Chemiczne, Sklepy Winno-Cukiernicze, Stacje Benzynowe i Kioski); udział wolumenowy, w 2016 w kategorii Napoje bezalkoholowe.

**Żywiec Zdrój za MillwardBrown, Badanie reputacji firm w Polsce, czerwiec 2017 CAWI, n=1517, osoby w wieku 15-65 lat.

***MillwardBrown dla Żywiec Zdrój, tracking wód butelkowanych, 1.02-18.12.2016, CAWI, n=2192, osoby w wieku 18-55 kupujące wodę butelkowaną przynajmniej raz w tygodniu.

Dodano: 2018-03-20 14:54:00

Komentarze (0)
Dodaj komentarz